Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 117 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 117 вакантни длъжности за войници във военните формирования от състава на Съвместното командване на силите както следва: -за в.ф 22980- София;

                           -за в.ф 28860- Горна Малина;

               -за в.ф 52480- София;

                    -за в.ф 42610- Козарско;

            -за в.ф 52210-Банкя;

              -за в.ф 48940-Бургас;

Основни изисквания- средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, психологично пригодни, на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

Срок за подаване на документите 23.12.2019г.

За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините