Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за войници

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Р. България  са обявени  3 вакантни длъжности за войници във Военно - географската служба за приемане на военна служба на лица ,завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина

 

Основни изисквания - средно образование, физически здрави, неосъждани, да нямат друго гражданство, да покриват нормативите за физическа годност, психологично пригодни,

на възраст до 28 г. (41г. за освободени от кадрова военна служба).

 

 Срок за подаване на документите 20.12.2019г.

 

               За допълнителна информация:

Военно окръжие - Силистра, тел. 086 833 257

Офиси за военен отчет в общините