УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, считано от 13.02.2020 г.  Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лицаза разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възраженияпо проект наНаредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

Предложения и становища се депозират в деловодството на ОС-Дулово в сградата на общината - ет.ІІ, ст. № 22, гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 18  или на   е-mаil  адрес:obs_dulovo@abv.bg, за контакти: 086423100.

 

  Приложения:

  1. Мотиви за приемане на новаНаредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.
  2. Доклад за приемане на нова Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.
  3. Проект на Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.