УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаеми съграждани,

Във връзка с изпълнение на Закона за личната помощ, на 21.08.2019г.  ще стартира  прием на документи за ползватели на лична помощ и асистенти на хора с увреждания.

Документите ще се приемат ежедневно от 09:00 до 16:00 часа в Направление социални услуги на ул. „Кирил и Методий” №11 /бившето общежитие в двора на СУ „Васил Левски”/ет.1 каб.1.

 

Необходими документи за ползватели на лична помощ:

  1. Заявление по образец;
  2. Направление издадено от дирекция „Социално подпомогане;
  3. Декларация за ползване на лични данни;
  4. Документ за самоличност, за справка

Необходими документи за кандидати за асистенти:

  1. Заявление по образец;
  2. Автобиография;
  3. Декларация за ползване на лични данни;
  4. Документ за самоличност, за справка;
  5. Копие от трудов договор, ако кандидатът за асистент работи, или декларация, че няма сключен трудов договор;
  6. Декларация, че спрямо кандидата не са налагани мерки за защита по Закона за защита от домашно насилие

 

 

Отговорно лице по прием на документи: Емрах Фаиктелефон за контакти : 0882090162