УВЕДОМЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра, срещу Наредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово, който е изпратен по компетентност на Административен съд-Силистра.

 

инж. Невхис Мустафа                                                                                     11.02.2020г.

Председател ОбС-Дулово