Успешна 2018 година за офис Силистра

Териториална дирекция на Национална агенция за приходите Варна, офис Силистра отчете поредна успешна година. Изпълнението на плана за приходите на офиса за 2018 г. е 107,2 % .

През 2018 г. офисът на Национална агенция за приходите в гр. Силистра събра 81 млн. лв. от данъци и осигурителни вноски (14,6 млн. лв. данъци и 66,3 млн. лв. осигуровки). Събраните приходи за 2018 г. от офис Силистра са с 9 млн. лв. (16,2 %) повече в сравнение с отчета към 31.12.2017 г. В това число ръстът на приходите от данъци е 1,5 млн.лв. (34,2 %) и от осигуровки – 7,5 млн.лв. ( 12,8 %).

Броят на обслужените клиенти през 2018 година е намалял спрямо предходната 2017, като причина за това е  нарастващия дял на подадените документи по електронен път. През 2018 г. в офиса  на гише са обслужени над  46 900 клиента, в сравнение с 2017 г.  - 53 935.

НАП напомня, че най-лесният и бърз начин за подаване на данъчни  декларации за физическите лица е по Интернет с Персонален идентификационен код /ПИК/ или чрез Квалифициран електронен подпис /КЕП/. Персоналният код може да се получи безплатно от всеки офис на Агенцията. Декларациите могат да се подадат  и по пощата, с обратна разписка, на място в някои пощенски станции, както и в офисите за обслужване на клиенти.

Данъчни декларации за облагане на доходите на физическите лица и за корпоративни данъци за 2018 г. са публикувани на сайта на НАП на адрес http://www.nap.bg/, а могат да се получат  и  безплатно  във всеки офис на Агенцията. На страницата на НАП или на информационния телефон 070018700 може да се намери и пълна информация за предлаганите електронни услуги.