Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

 

 

Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации

Декларирането по интернет пести време и пари

3/30/2017г.

 

За информация: Галина Димова

                   GSM: 0886 88 94 11

 

 

 

 

Утре изтича срокът за подаване на корпоративните декларации. 31 март е и крайният срок, в който трябва да се плати дължимият корпоративен данък, след приспадането на направените авансови вноски.

Данъчно задължено лице, което подаде годишна данъчна декларация и годишен финансов отчет до 31 март 2017 година по електронен път, ползва отстъпка 1% от годишния корпоративен данък, но не повече от 1000 лв. Тази отстъпка важи само, ако и данъкът е внесен до 31 март.

Дружествата, които не са осъществявали дейност през 2016 година, също трябва да подадат декларация, но различна – образец 1010а. Освен това те не са задължени да подават годишен отчет за дейността. 

Плащането на задължението към хазната може да стане във всяка банка с попълване на вносна бележка за плащане към бюджета. Други вариант за плащане са с пощенски запис или чрез интернет.

Образец на декларацията за облагане с корпоративни данъци може да бъде намерен на интернет страницата – www.nap.bg, както и във всички офиси на Агенцията в страната.

Неподаването на годишна декларация подлежи на санкция. Минималната глоба за фирмата е 500 лв., а за управителя й - 200 лв..

Повече информация за декларирането и плащане на данъци и осигурителни вноски може да се получи на телефона за данъчна информация на НАП 0700 18 700 на цената на градски разговор.