3 срока по два данъчни закона изтичат следващата седмица

3 срока по два данъчни закона изтичат следващата седмица

 

9/19/2016г.

 

За информация: Галина Димова

                                  тел.: 086/ 815 204

                                  GSM: 0886 88 94 11

 

 

20 септември е денят,  който Законът за статистика на вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС) определя като последен за подаване съгласно чл.11 ал. 2 от ЗСВТС на Интрастат декларации - пристигания/изпращания за месец август 2016 г., за новорегистрираните Интрастат оператори с възникнало текущо задължение.

До 25 септември  пък според разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) е задължението на работодателите да внесат авансовия данък, удържан през месец август за доходи от трудови правоотношения, а също така да преведат вноските от авансовия данък, определен по реда на чл. 42, ал. 6 от ЗДДФЛ върху брутния размер на сумата от частичните плащания по трудови правоотношения, направени през месец август, когато пълният размер на начислените от работодателя доходи от трудово правоотношение за този месец не е изплатен до 25 септември.

Тъй като 25 септември е почивен ден (неделя), задълженията могат да бъдат изпълнение в следващия работен ден – понеделник, 26 септември.