1.ПК по бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба

Председател: Гюлюмсер Бейджет Ангелова            

Зам.-председател: Марин Христов Малчев                  

Членове: Кенан Юсуф Якуб, Сечкин Сали Салим, Себахат Реджеб Сопен          

2.ПК по общинска собственост

Председател: Тансер Басри Ахмед           

Зам.-председател: Сонер Мехмед Фикрет                  

Членове: Билгин Басри Ахмед, Фахри Адил Мустафа, Ивайло Андонов Иванов                                

3.ПК по образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм

Председател: Сали Назми Сали          

Зам.-председател: Ибрахим Демир Муртаза                 

Членове: Николай Илиев Господинов, Тунчай Февзи Акиф, Рефие Наджи Мехмед                     

4.ПК по здравеопазване и социална политика

Председател: Любомир Минков Минков         

Зам.-председател: Бахар Мехмед Шевкед                

Членове: Марин Христов Малчев, Сали Назми Сали, Хюсеин Ешреф Джелил             

5.ПК по устройство на територията и инфраструктурата

Председател: Хюсеин Ешреф Джелил        

Зам.-председател: Мартин Славов Тодоров              

Членове: Левент Хабил Али, Касим Неджми Сали, Илкер Неджати Халим            

6.ПК по транспорт и телекомуникации

Председател: Тамер Дилявер Хасан                            

Зам.-председател: Дилбер Турхан Алиш                                   

Членове: Сонер Мехмед Фикрет, Рефие Наджи Мехмед, Спасимир Дечев Иванов                                 

7.ПК по европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика

Председател: Илкер Неджати Халим                            

Зам.-председател: Гюнеш Ремзи Хамза                                   

Членове: Гюрджан Салим Ахмед, Себахат Реджеб Сопен, Шенай Лютфи Рамадан                                      

8.ПК по земеделие, гори, екология и околна среда

Председател: Сечкин Сали Салим                                                  

Зам.-председател: Билгин Басри Ахмед                          

Членове: Гюнеш Ремзи Хамза, Тансер Басри Ахмед, Тамер Дилявер Хасан          

9.ПК по Закона за противодействие на корупцията

Председател: Ивайло Андонов Иванов                                     

Зам.-председател: Гюлюмсер Бейджет Ангелова                

Членове: Дилбер Турхан Алиш, Ибрахим Демир Муртаза, Кенан Юсуф Якуб