Решения по Протокол № 12 от 25.06.2024г.

Протокол № 12 от проведено заседание на 25.06.2024г.

Решения по Протокол № 11 от 03.06.2024г.

Протокол № 11 от проведено заседание на 03.06.2024г.

Решения по Протокол № 10 от 28.05.2024г.

Протокол № 10 от проведено заседание на 28.05.2024г.

Решения по Протокол № 9 от 30.04.2024г.

Протокол № 9 от проведено заседание на 30.04.2024г.

Решения по Протокол № 8 от 26.03.2024г.

Протокол № 8 от проведено заседание на 26.03.2024г.

Решения по Протокол № 7от 27.02.2024г.

Протокол № 7 от проведено заседание на 27.02.2024г.

Решения по Протокол № 6 от 16.02.2024г.

Протокол № 6 от проведено заседание на 16.02.2024г.

Решения по Протокол № 5 от 30.01.2024г.

Решения по Протокол № 4 от 19.12.2023

Решения по Протокол № 3 от 28.11.2023г.

Решения по Протокол № 2 от 14.11.2023

Решения по Протокол № 1 от 10.11.2023