Докладни

Показани 11 - 12 от 12

Докладна записка

12.11.2012 16:11
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
                    7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” 18, тел. 0864/23000, факс 23020 e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://dulovo.bg
 
     
ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
 ДУЛОВО
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
 
От
д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на Община Дулово
 
Абониране за Докладни