Бюджет 2016

Показани 1 - 4 от 4

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово, област Силистра ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Дулово за 2016г.

19.01.2016 09:08

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДУЛОВО

 

 

 

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А

 

От Д-р Юксел Осман Ахмед – кмет на община Дулово,

област Силистра

 

 

ОТНОСНО: Приемане бюджета на община Дулово за 2016г.

 

 

Абониране за Бюджет 2016