Европроекти

Показани 1 - 10 от 65

Информация за напредъка по Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”

25.08.2020 16:02

Продължава изпълнението на проектните дейности по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Абониране за Европроекти