Европроекти

Показани 21 - 30 от 82

Информация за напредъка по Проект„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”

25.08.2020 16:02

Продължава изпълнението на проектните дейности по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”,съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

ОБЯВЛЕНИЕ

13.05.2020 14:11

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,

О Б Я В Л Е Н И Е

13.05.2020 14:10

Община Дулово, в качеството на конкретен бенефициент по Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в Община Дулово”, по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 и в изпълнение на дейностите по Процедура BG05M9OP001-2.101 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“

Абониране за Европроекти