Европроекти

Показани 51 - 60 от 82

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

12.11.2016 08:26

 

Image removed.

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

№ по ред

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

08.11.2016 12:00

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ

16.10.2016 08:03

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА СТАРТ НА ПРОЕКТ

Регионална библиотека „Партений Павлович” – Силистра започва реализацията на проекта „Библиотечен портал за достъп до информация за здравни и транспортни услуги в Силистра, Дулово и Тутракан” по Договор МК-ДБФ-15/15.09.2016 г.  с  Министерство на културата и Фондация „Глобални библиотеки” България.

Целта на проекта е  повишаване на обществената осведоменост в областта на здравните услуги и на транспорта в регион Силистра, чрез създаване на партньорски библиотечен Е-портал.

ПРОТОКОЛ №2

07.10.2016 17:54

 

 

Днес, 07.10.2016г. се проведе заседание на комисия за подбор за класиране на кандидатите за длъжностите „Ръководител звено” и „Технически сътрудник”за работа в Звено за почасово предоставяне на услуги по Проект „Независим живот за гражданите на  Дулово” назначена със заповед № 786/06.10.16г.в състав:

 

Председател :  Доротея Тотева – зам.кмет „Хуманитарни дейности”и Ръководител по Проект „Независим живот за гражданите на Дулово”

Членове:

Абониране за Европроекти