Европроекти

Показани 71 - 80 от 85

ДО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НПО

26.04.2016 11:34

ПОКАНА

 

ЗА ПАРТНЬОРСТВО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 2014-2020 ПО ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05M9oP001-2.002  „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ“

 

            УВАЖАЕМИ КАНДИДАТ-ПАРТНЬОРИ,

          

ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО

05.02.2016 18:45

ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ  ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО

Населено място

Общ брой бенефициенти

Получили продукти бенефициенти

Починали бенефициенти

Абониране за Европроекти