Европроекти

Показани 81 - 82 от 82

ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО С ПРОЕКТ ПО ОПАК

06.08.2013 16:09

С откриваща пресконференция стартираха дейностите по проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции“, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проект ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ

05.02.2013 16:59

Проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ“
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Регистрационен номер на договора: 12-11-36/11.10.2012 г.
Стойност на проекта: 105 532,90лв.
Начало на проекта: 16 октомври 2012г.
Край на проекта: 16 февруари 2014г.

Абониране за Европроекти