Европроекти

Показани 81 - 85 от 85

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА

17.12.2015 17:16

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ                                                                                                                                                                                           ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

 

 

СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА

Обучение на общинската администрация за провеждане на функционален анализ

06.08.2013 16:17

През юли месец, в рамките на изпълнението на проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции ”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Административен капацитет» 2007-2013 г., се проведе обучение на служители на общинска администрация Дулово за целите, принципите, методите и очакваните резултати от провеждане на функционален анализ.

ПОДОБРЯВАТ РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО С ПРОЕКТ ПО ОПАК

06.08.2013 16:09

С откриваща пресконференция стартираха дейностите по проект „Оптимизиране структурата и работата на Общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции“, спечелен по Оперативна програма „Административен капацитет“.

Проект ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ

05.02.2013 16:59

Проект: „ОПТИМИЗИРАНЕ СТРУКТУРАТА И РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ДУЛОВО ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ, ЕФИКАСНОСТ И ИЗБЯГВАНЕ НА ДУБЛИРАЩИ СЕ ФУНКЦИИ“
Бенефициент: ОБЩИНА ДУЛОВО
Регистрационен номер на договора: 12-11-36/11.10.2012 г.
Стойност на проекта: 105 532,90лв.
Начало на проекта: 16 октомври 2012г.
Край на проекта: 16 февруари 2014г.

Абониране за Европроекти