Съобщения

Показани 31 - 40 от 55

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

29.10.2018 12:25

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове

22.10.2018 10:29

ОБЯВЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 16.09.2018г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на  интереси в Общински съвет – Дулово

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

26.09.2018 10:11

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

С В И К В А М

Общински съвет-Дулово, удължава срока на процедурата за определяне на 25 броя съдебни заседатели към Районен съд - Дулово

05.09.2018 12:36

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ- ДУЛОВО

О Б Я В Л Е Н И Е

 На основание чл.21,ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.66 – чл. 75 от Закона за съдебната власт и Наредба № 1/03.02.2011 г.

 Общински съвет-Дулово, удължава срока на процедурата за определяне на 25  броя съдебни заседатели към Районен съд - Дулово, като най-малко 10 на сто от тези лицата трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 І. Изисквания към кандидатите:

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.08.2018 12:30

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

Доклад на ВК за избор на съд.заседатели ОС-Силистра

21.08.2018 07:32

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ДУЛОВО

 

ДОКЛАД

 

от инж.СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ  –

председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели

към Окръжен съд - Силистра

 

 

 

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра Мандат 2019-2022 г.

03.08.2018 18:20

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към

Окръжен съд-Силистра  Мандат 2019-2022 г.

 

 

 

 

  1. БЮРХАН ХАСАН ШЕВКЕД
  2. ГЮРСЕЛ БЕЙХАН МУХАРЕМ
  3. ЙОРДАНКА ЦОНЕВА КОПРИНДЖИЙСКА
  4. ЙОРДАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ
  5. ТАХИР РАШИД МЕХМЕД

 

 

 

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.07.2018 21:31

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

Абониране за Съобщения