Съобщения

Показани 41 - 50 от 59

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ШЕСТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

24.08.2018 12:30

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

 

 

С В И К В А М

Доклад на ВК за избор на съд.заседатели ОС-Силистра

21.08.2018 07:32

ЧРЕЗ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР.ДУЛОВО

 

ДОКЛАД

 

от инж.СЕЗГИН РАМИС ГАЛИБ  –

председател на временната комисия за избор на съдебни заседатели

към Окръжен съд - Силистра

 

 

 

С П И С Ъ К на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към Окръжен съд-Силистра Мандат 2019-2022 г.

03.08.2018 18:20

С П И С Ъ К

 

на допуснатите кандидати за съдебни заседатели към

Окръжен съд-Силистра  Мандат 2019-2022 г.

 

 

 

 

  1. БЮРХАН ХАСАН ШЕВКЕД
  2. ГЮРСЕЛ БЕЙХАН МУХАРЕМ
  3. ЙОРДАНКА ЦОНЕВА КОПРИНДЖИЙСКА
  4. ЙОРДАН МИНЧЕВ ЙОРДАНОВ
  5. ТАХИР РАШИД МЕХМЕД

 

 

 

С В И К В А М ТРИДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово

25.07.2018 21:31

На основание чл.23, ал.4, т.1  от Закона за местното самоуправление и местната администрация

ОБЯВЛЕНИЕ за откриване на процедура за подбор на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд - Дулово

01.06.2018 12:57

На основание чл.68, ал.1 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ и в изпълнение на Решение № 434 по Протокол № 33 от заседание на Общински съвет Дулово от 29.05.2018г., Общински съвет - Дулово открива процедура по набиране на документи на кандидати за съдебни заседатели към Районен съд – Дулово.

Съобразно решение на Общото събрание на съдиите от Окръжен съд – Силистра необходимият брой заседатели е 25/двадесет и пет/ души. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са както следва:

Абониране за Съобщения