Проекти на нормативни актове

# Title Категория Post date
1 МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:03
2 НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Проекти на нормативни актове 20 Nov 2019 - 14:02
3 С В И К В А М ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Проекти на нормативни актове 27 May 2019 - 18:44
4 ОБЯВЛЕНИЕ Проекти на нормативни актове 15 May 2018 - 18:54
5 У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.2 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ Проекти на нормативни актове 31 Mar 2018 - 08:17
6 Проект на Наредба № 3 Проекти на нормативни актове 26 Mar 2018 - 16:30
7 С П Р А В К А Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 2 Jan 2018 - 13:30
8 ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 11 Dec 2017 - 20:02
9 СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от Закона за нормативните актове Проекти на нормативни актове 29 Nov 2017 - 09:18
10 У В Е Д О М Л Е Н И Е Проекти на нормативни актове 17 Nov 2017 - 13:24