Проекти на нормативни актове

Показани 11 - 20 от 32

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

30.07.2021 15:41

Изготвен е проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги в община Дулово, приета с решение на Общински съвет - Дулово.

УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове

12.02.2020 18:11

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, считано от 13.02.2020 г.  Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лицаза разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възраженияпо проект наНаредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

Абониране за Проекти на нормативни актове