Проекти на нормативни актове

Показани 21 - 30 от 37

УВЕДОМЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове

12.02.2020 18:11

УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Съгласно чл.26, ал.2 и ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 30 дни, считано от 13.02.2020 г.  Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лицаза разглеждане, обсъждане, представяне на становища, предложения за изменение, допълнение, и възраженияпо проект наНаредба № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово.

С П Р А В К А В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове

22.01.2020 14:15

С П Р А В К А

 

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, отразяващ задължението за публикуване на проекти за приемане на нормативни актове с цел информиране на населението и прозрачност в действията на институциите на 07.01.2020 г., бе публикуван проект за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

ОБЯВЛЕНИЕ Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове

07.01.2020 15:52

ОБЯВЛЕНИЕ

Съгласно чл.26, ал.4 отЗакона за нормативните актове, в законно установения срок от 14 дни, считано от 08.01.2020г., Общински съвет - Дулово чрез настоящото публикуване, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

20.12.2019 09:28

Справка, съгласно чл.26, ал.5 от Закона за нормативните актове

 

      Съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, във връзка с чл. 77 от АПК, беше предоставен  30 дневен срок от публикуване на Проект на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища на Интернет страницата на Община Дулово и дадена възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища на

МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА „НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИТЕ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

20.11.2019 14:03

На основание чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от Закона за нормативните актове Ви представяме следните мотиви за приемане на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища”.

      Проектът на „Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на гражданите, настаняване под наем и продажба на общински жилища” е изготвен на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 45а, ал. 1 от Закона за общинска собственост.     

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

20.11.2019 14:02

                                                                                                                                                            ПРОЕКТ

НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ,  НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА

Глава първа

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Абониране за Проекти на нормативни актове