Заповеди

Показани 1 - 10 от 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

27.05.2020 10:38
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Преходни и заключителни разпоредби

Извънредна епидемична обстановка - 14 май-14 юни-заповеди на министъра на здравеопазването

14.05.2020 17:01

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

ЗАПОВЕД

30.03.2020 19:27

ЗАПОВЕД

 

Относно: Въвеждане на непълно работно време на всички служителите, които работят на пълно работно време в Общинска администрация Дулово и кметствата на територията на община Дулово.

С настоящата заповед, на основание чл. 138а, ал.2 от Кодекса на труда и 54 тз, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Заповед на МЗ за извънредното положение в Република България

13.03.2020 18:26

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-З7/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

 

I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

Абониране за Заповеди