Заповеди

Показани 1 - 10 от 24

З А П О В Е Д РД-01-487/ 31.08.2020

01.09.2020 17:21

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г. за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

27.05.2020 10:38
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 2 АПРИЛ 2020 Г.

за приемане на Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Кодекс за поведение на служителите в държавната администрация.

Преходни и заключителни разпоредби

Извънредна епидемична обстановка - 14 май-14 юни-заповеди на министъра на здравеопазването

14.05.2020 17:01

Във връзка с обявената с Решение на Министерския съвет извънредна епидемична обстановка и на основание чл. 61 и чл. 63 от Закона за здравето, министърът на здравеопазването днес, 14 май, издаде заповеди, с които въвежда конкретни противоепидемични мерки на територията на страната, считано от 14 май до 14 юни тази година.

ЗАПОВЕД

30.03.2020 19:27

ЗАПОВЕД

 

Относно: Въвеждане на непълно работно време на всички служителите, които работят на пълно работно време в Общинска администрация Дулово и кметствата на територията на община Дулово.

С настоящата заповед, на основание чл. 138а, ал.2 от Кодекса на труда и 54 тз, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Абониране за Заповеди