Заповеди

Показани 1 - 10 от 32

З А П О В Е Д РД-01-487/ 31.08.2020

01.09.2020 17:21

На основание чл. 63, ал. 4 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с Решение № 609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. извънредна епидемична обстановка, удължена с Решение № 378 на

Абониране за Заповеди