Заповеди

Показани 31 - 40 от 45

ЗАПОВЕД

30.03.2020 19:27

ЗАПОВЕД

 

Относно: Въвеждане на непълно работно време на всички служителите, които работят на пълно работно време в Общинска администрация Дулово и кметствата на територията на община Дулово.

С настоящата заповед, на основание чл. 138а, ал.2 от Кодекса на труда и 54 тз, ал.2 от преходните и заключителни разпоредби от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. 

Заповед на МЗ за извънредното положение в Република България

13.03.2020 18:26

На основание чл. 63 от Закона за здравето и във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COV1D-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със заповед № Р-З7/26.02.2020 г. на министър-председателя на Република България

 

I.    Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

З А П О В Е Д No РД-04-174 09.03.2020г.

09.03.2020 17:41

З А П О В Е Д

 

No РД-04-174

09.03.2020г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.63, ал.4 от Закона за здравето, във връзка с препоръка на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед No Р –37/26.02.2020г. на министър председателя на Република България и проведено извънредно заседание на Министерския съвет на РБ на 08.03.2020г.,както и със Заповед РД-01-117/08.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

 

З А П О В Е Д №РД-04-81/06.02.2020 г.

06.02.2020 15:10

З  А  П  О  В  Е  Д

 

№РД-04-81/06.02.2020 г.

                                                              

 

На основание чл. 44, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, поради намаление броя на децата в детските градини, във връзка със Заповед № РД-01-10/28.01.2020 г. на РЗИ – Силистра.

 

 

 

 

З А П О В Е Д № РД-04-234

18.04.2019 17:37

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

№ РД-04-234

 

гр. Дулово, 16.04.2019 г.

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 405а от Изборния кодекс,

 

З А П О В Е Д №РД-04-783 13.12.2018 г.

17.12.2018 16:12

З А П О В Е Д

№РД-04-783

13.12.2018 г.

                   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, във връзка с чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и чл. 19, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Абониране за Заповеди