Заповеди

Показани 41 - 47 от 47

З А П О В Е Д № РД-04-234

18.04.2019 17:37

ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЛАСТ  СИЛИСТРА

 

З А П О В Е Д

№ РД-04-234

 

гр. Дулово, 16.04.2019 г.

           

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 405а от Изборния кодекс,

 

З А П О В Е Д №РД-04-783 13.12.2018 г.

17.12.2018 16:12

З А П О В Е Д

№РД-04-783

13.12.2018 г.

                   На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3, т. 1 от Наредба № 1 на Общински съвет – Дулово, във връзка с чл. 8 и чл. 10, ал. 1 от Закона за контрол над взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпаси и чл. 19, ал. 3, т. 2 от Правилника за прилагане на ЗКВВООБ,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Абониране за Заповеди