Бюджет 2019

Показани 1 - 10 от 11

П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2019г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

15.01.2019 17:13

Днес 04.01.2019г.се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2019г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници,кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета,служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Абониране за Бюджет 2019