Отменени нормативни актове

Показани 1 - 3 от 3

Съобщение за отменено решение на Общински съвет - Дулово

08.12.2020 15:38

Председателят на Общински съвет - Дулово, на основание чл.22, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, съобщава, че с Решение № 142 от 04.12.2020г. на Административен съд – Силистра отменя  Решение № 65, взето по Протокол №6/31.03.2020 г. на ОбС-Дулово, с което е приет бюджета на общината за 2020 година.

Абониране за Отменени нормативни актове