Отменени нормативни актове

# Title Категория Post date
1 НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци 01.01.2019 Отменени нормативни актове 8 Feb 2019 - 17:47