Бюджет 2020г.

Показани 1 - 10 от 12

П Р О Т О К О Л ОТ ПРОВЕДЕНО ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2020г. НА ОБЩИНА ДУЛОВО

15.01.2020 17:52

Днес 27.12.2019г. се проведе публично обсъждане на Проекта за бюджет 2020г. на община Дулово.

Присъстваха граждани, общински съветници, кметове на кметства, ръководители на направления, директори на второстепенни разпоредители с бюджета, служители на общината и представители на бизнеса от община Дулово.

Абониране за Бюджет 2020г.