НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА С. ВОДНО

Показани 1 - 10 от 10

Списък на заличени лица

15.09.2020 17:35

                                           СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
                          от избирателните списъци в нови избори на 27 септември 2020 г.
                                              (чл.39, ал.1 от ИК)
                                                (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

         Област СИЛИСТРА, община ДУЛОВО
         населено място С.ВОДНО, кметство ..............................., секция № 413
         адрес на избирателна секция ...................................................................

З А П О В Е Д № РД-04-516 гр. Дулово, 24.08.2020 г.

31.08.2020 17:33

На основание чл. 44, ал. 2, чл. 44, ал.1, т.1, т.2, т. 4 и т.8 от ЗМСМА , във връзка с Писмо на ЦИК Изх. № ЧМИ-05-1/20.08.2020 г. с приложено към него Писмо на Главния държавен здравен инспектор,

Изборен списък

14.08.2020 15:38

                               ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I
                                    (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
                      за гласуване в нови избори на 27 септември 2020 г.

                          (по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

         ОБЛАСТ СИЛИСТРА   ОБЩИНА ДУЛОВО
         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ВОДНО
         КМЕТСТВО .......................   СЕКЦИЯ № 413
         Адрес на избирателната секция: ..................................................

СЪОБЩЕНИЕ ОТ ЦИК-(частични местни избори-27.09.2020 г.)

10.08.2020 17:20

Централната избирателна комисия напомня, че крайният срок за подаване на заявления за допускане и регистрация в ЦИК на партиите и коалициите в новите(частични) избори за кметове на 27 септември 2020 г.  е до 17,00 ч. на 12 август 2020 г., като регистрацията се извършва по реда на Решение №1841-МИ от 16.07.2020 г. 

Абониране за НОВ ИЗБОР ЗА КМЕТ НА С. ВОДНО