ЕКОЛОГИЯ-ПРОГРАМИ

Показани 1 - 6 от 6

З А П О В Е Д РД-01-220/08.04.2021 г.

09.04.2021 13:19

На основание чл. 61, ал. 2, чл. 63, ал. 4, 6 и 11 и чл. 63в от Закона за здравето, чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, и във връзка с Решение № 72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г. за удължаване срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г.

Абониране за ЕКОЛОГИЯ-ПРОГРАМИ