Устройствен правилник

Показани 1 - 10 от 10

У В Е Д О М Л Е Н И Е

13.11.2017 18:08

На основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26,  ал.2 и ал.3  от Закона за нормативните актове, във връзка с чл.77 от АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Дулово, в регламентирания срок по чл.26, ал.4 от ЗНА, считано от 14.11.2017г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

03.04.2017 16:30

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

 

 

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.26, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

 

 

У В Е Д О М Я В А М Е

 

ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ПОДГОТВЕН ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА

Абониране за Устройствен правилник