Конкурси и търгове

Показани 41 - 50 от 53

Обява Дулово Марица 20

19.10.2012 13:54

О Б Я В А

 

На основание Заповед №767/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публичeн търг чрез явно наддаване на 01.11.2012г. за продажба на следния имот частна общинска собственост:

Обява 31.10.2012

19.10.2012 13:52

О Б Я В А

 

На основание Заповед №763/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични явни търгове на 31.10.2012г. за учредяване право на възмездно ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2012г.-2013г./, както следва:

Обява 2-11

19.10.2012 13:50

О Б Я В А

 

На основание Заповед №764/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявява: 1. Публични явни търгове на 02.11.2012г. за учредяване право на възмездно ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2012г.-2013г./, както следва:

Обява 1-11

19.10.2012 13:49

О Б Я В А

 

На основание Заповед №762/18.10.2012г. на кмета на Община Дулово, се обявяват: 1. Публични явни търгове на 01.11.2012г. за учредяване възмездно право на ползване за срок от 1 /една/ стопанска година /2012г.-2013г./, както следва:

ОБЯВА КОНКУРС ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА „ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ”

18.06.2012 19:33

 ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

  

с адрес: гр. Дулово, п.к. 7650, ул. „Васил Левски” № 18, тел.: 0864/2-30-00, на основание чл.17, ал.1,т.1 от Наредба № 2 от

Абониране за Конкурси и търгове