Заповеди

Показани 1 - 6 от 6

ЗАПОВЕД № 886 / 01.08.2013 г.

02.08.2013 16:36

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,

ОТМЕНЯМ:

Чл. 8, т. 1 от вътрешните правила за организацията на административното обслужване, считано от 01.08.2013 г., както следва:

Заповед ЗМСМА2

19.12.2012 17:14

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА, съгласно чл.93 а, ал.3 от ППЗНП,
във връзка с усложнената метеорологична обстановка в община Дулово-силен вятър и снегонавявания, очаквани много ниски температури и снеговалеж, водещи до затруднено и рисковано придвижване на училищните автобуси, с оглед опазване сигурността и здравето на учениците

Заповед ЗМСМА-19.12.2012

19.12.2012 17:11

На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА ,във връзка с усложнената метеорологична обстановка в община Дулово и Заповед № РД-09-1348, 31.08.2012г. на Министъра на образованието,младежта и науката относно определяне графика за учебното време за учебната 2012/2013г.

З А П О В Е Д №777/23.10.2012 г.

30.10.2012 14:18
 ОБЩИНА  ДУЛОВО, ОБЛАСТ  СИЛИСТРА 
 
 
 
 7650 гр. Дулово, ул. „Васил Левски” №18, тел: 0864/2-30-00, факс: 0864/2-30-20, 
                                               e-mail: dulovokmet@abv.bg, http//dulovo.bg
 
 
 
З А П О В Е Д
 
№777/23.10.2012 г.
 
 
На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и преминаването към зимното часово време,
Абониране за Заповеди