Администрация

Показани 2021 - 2030 от 2106

ОБЯВЛЕНИЕ

09.04.2013 10:28

Община Дулово, област Силистра, сектор „ УТЗЕИ ”, стая № 18 на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ ОБЯВЯВА, че е издадена Заповед № 270 / 04.04.2013 год. на кмета на Община Дулово за одобряване скица – предложение и разрешаване възлагане изработването на проект за изменение на ПУП - ПРЗ

Браво на ученици от ОУ”Христо Смирненски”, гр. Дулово

19.03.2013 18:18

 

Професионална гимназия по механотехника „Владимир Комаров”, гр. Силистра и Регионална библиотека „Партений Павлович”, гр. Силистра организираха осми регионален конкурс за литературно творчество, посветен на 50 – годишния юбилей на гимназията на тема „С мисъл за бъдещето” за написване на есе, разказ или стихотворение.

Призови места за учениците от ОУ”Христо Смирненски”:

Мартин Даниелов – VIII б клас – първа награда за написване на стихотворение

ОУ”Христо Смирненски”, гр. Дулово Инициативи, посветени на 140 години от гибелта на Васил Левски

26.02.2013 10:59

 

1.Участие в общоградското поклонение, посветено на 140 годишнина от гибелта на Васил Левски. Поднасяне на венец пред паметника на Апостола.- 19.02.2013 г.

2.Беседи в часа на класа „Васил Левски – най – светлата личност в българската история”- 18.02.2013 г.

  1. Изработване на постери за живота на Дякона – 1-19.02.2013 г.

  2. Представяне на мултимедийни презентации за дейността на Васил Иванов Кунчев – Апостола в часа на класа - 19.02.2013 г.

 

Любов и още нещо

19.02.2013 09:55

 

Под този надслов в СОУ“В.Левски“ в Дулово се проведе специално тържество. За неговата идея разказва педагогическия съветник към училището Марияна Йоргова:

 

„Тържество „Любов и още нещо”, а 14 февруари е най- подходящия ден да си поговорим за любов.

Идеята на учениците от клуб „Дебати” да се проведе дискусия за любовта, се обогати от УС с предложения за конкурс между класовете, за най- красива картичка –валентинка, най- подходящ сладкиш за празника и най- оригинално послание до любимия човек.

Всеки клас се включи според възможностите си.

ПРОГРАМАТА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ СЕ РЕАЛИЗИРА УСПЕШНО В НАЙ-ГОЛЯМОТО УЧИЛИЩЕ В ОБЛАСТ СИЛИСТРА-СОУ“В.ЛЕВСКИ“ДУЛОВО

15.02.2013 13:39

 

За дейностите по програмата разказва Ивелина Крумова-и.д. директор на училището.“На 12.02.2012г. в класната стая на ІІа клас на СОУ „Васил Левски” гр. Дулово се проведе „Вечер на Ябълката”. Това е част от съпътстващите мерки за прилагане на програмата „Училищен плод”, по която всички ученици от начален етап в нашето училище получават два пъти седмично плод – като следобедна закуска. Г-жа Вяра Крумова поздрави всички и откри вечерта с песен от всички ученици, след това всеки от тях прочете или разказа нещо за ябълката.

 

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ гр.Дулово 2013 г.

11.02.2013 16:20

Раздел І

Общи положения

Чл.1. (1) С тези вътрешни правила се регламентират условията и редът
за предоставяне на достъп до обществена информация от Общинска
администрация Дулово, наричана по-нататък „администрацията”.

Абониране за Администрация