Общински съвет

Показани 1 - 10 от 328

П О К А Н А ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО ЗА 2019 г.

04.09.2020 17:50

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и чл.42, ал.1 от Наредба  № 18 за условията и реда за съставяне на  бюджетна прогноза за местните дейности и за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Дулово, организирам провеждане на публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджет 2019г. на Община Дулово.

Публичното обсъждане ще се проведе на10.09.2020 г. (четвъртък) от 17:00 часа, взала № 1, в сградата на Общинска администрация Дулово.

Съобщение

14.08.2020 15:36

На 13.08.2020г в ОбС-Дулово е внесена жалба, на основание чл.32, ал.2 от ЗА, чл.45, ал.11 ЗМСМА от областен управител на област Силистра  против Решение № 114/30.06.2020г. по Протокол № 9 на Общински съвет – Дулово. С жалбата се иска Съдът да отмени Решение № 114/30.06.2020г., потвърдено с Решение № 124 по Протокол № 10/28.07.2020г.

Абониране за Общински съвет