Общински съвет

Показани 1 - 10 от 477

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД - ДУЛОВО, ЗА МАНДАТ 2024-2028 ГОДИНА

06.02.2024 07:50

Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Районен съд – Дулово и в изпълнение на Протокол № 5/30.01.2024г. от проведено редовно заседание на Общински съвет – Дулово в частта относно Решение № 51 на ОбС-Дулово, прието въз основа Докладна записка вх. № ОбС  32/23.01.2024г.

Абониране за Общински съвет