Общински съвет

Показани 71 - 80 от 452

Правилник за организацията и дейността ОС-Дулово

09.12.2021 13:41

                                                                                                                                      

УВЕДОМЛЕНИЕ

03.12.2021 13:46

Уведомявам Ви, че към Общински съвет – Дулово е отправен Протест от Окръжна прокуратура – Силистра срещу Правилника за организацията и дейността, приет с Решение № 3 по протокол № 2 от 20.11.2015 г., изм. с решение № 385 по протокол № 29 от 26.01.2018г., изм. и доп.

Абониране за Общински съвет