Обяви и Протоколи за конкурси

Показани 1 - 10 от 315

Със заповед № ОХ- 128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa 1 вакантнa длъжност

04.03.2020 17:43

О Б Я В А

Със заповед № ОХ- 128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България е обявенa  1 вакантнa длъжност  в

Съвместното командване на силите(в.ф 22980-София) за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше  училище в страната и в чужбина .

Основни изисквания :

Със заповед № ОХ- 161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени 3 вакантни длъжности за сержанти

04.03.2020 17:43

О Б Я В А

 

Със заповед № ОХ- 161/19.02.2020 г. на министъра на отбраната на Р. България са обявени   3 вакантни длъжности за сержанти  в НВУ,, Васил Левски” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали кадрова военна служба, отговарящи на изискванията на чл.141, ал. 6 от ЗОВСРБ.

 

Абониране за Обяви и Протоколи за конкурси