Нормативни актове

Показани 21 - 30 от 54

Наредба № 12

09.06.2017 12:41

 

                                                                                                                                                                      

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

 

 

НАРЕДБА № 12

 

ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПЪТИЩА

 

НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

04.10.2016 19:26

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

НАРЕДБА

№26

 

ЗА  ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

/приета с Решение №  153 по Протокол № 11/27.09.2016г. на Общински съвет –Дулово/

НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

04.10.2016 19:19

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

№18

 

за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

 

 

НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово

04.10.2016 19:10

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

 

 

№ 15

 

 

 

за определяне размера на местните данъци

Абониране за Нормативни актове