Нормативни актове

Показани 51 - 52 от 52

НАРЕДБА № 2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО

30.06.2012 14:43

/Приета с Решение № 149 по Протокол №13 от 22.02.2005год. на Общински съвет Дулово, изм.и доп. с Решение № 488 по Протокол № 40 от 03.12.2010год.на Общински съвет Дулово/

м. Декември, 2010 година 

Абониране за Нормативни актове