Регистър на продадени общински недвижими имоти през 2013г.