Край село Руйно ще се проведе ХХ юбилеен фестивал на турския фолклор

Уведомление за провеждане на консултации

за съставяне на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

1. В СРОК ДО 14.09.2014 г., ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ СИ АДРЕС /Приложение № 17 по чл. 37, ал.1 и 2 от ИК/. СЪЩОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ И ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС, АКО СВОЕВРЕМЕННО СА ПОДАЛИ ИСКАНЕ Приложение № 14 по чл. 36 от ИК.

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО

Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА2015Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово, направление“Социални услуги“, уведомява жителите на града и общината, че от 1 октомври 2014г стартира проект“Обществена трапезария“. Проектът  е за социално слаби жители от град Дулово и селата Черник, Черковна, Водно и Поройно. Продължителността на проекта е за срок от три месеца(01.10.-31.12.2014г).

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА СИК!

РАЙОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ

ЩЕ ПРОВЕДЕ ОБУЧЕНИЕ НА

ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА СЕКЦИОННИТЕ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ

ОТ9.00 Ч.НА 28.09.2014 год./НЕДЕЛЯ/,

В ЧИТАЛИЩЕТО В ГРАД ДУЛОВО.