НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

1. В СРОК ДО 14.09.2014 г., ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ СИ АДРЕС /Приложение № 17 по чл. 37, ал.1 и 2 от ИК/. СЪЩОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ И ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС, АКО СВОЕВРЕМЕННО СА ПОДАЛИ ИСКАНЕ Приложение № 14 по чл. 36 от ИК.

ЗАПЛАЩАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ПО БАНКОВ ПЪТ

ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА-ДУЛОВО

БАНКОВ КОД - FINV BG SF

БИН - 448007

ХХ юбилеен фестивал на турския фолклор край с. Руйно

На13.09.2014г. община Дулово организира и провежда ХХ юбилеен фестивал на турския фолклор край с. Руйно, в местността „Аязмо”.

Този фестивал е единствен по рода си в Североизточна България, който се провежда ежегодно без прекъсване в продължение на 19 години. Първото издание датира от 1995 година и се провежда като преглед на турската художествена самодейност. Поради големия интерес към турския фолклор през годините, той се утвърждава и става традиционен за община Дулово и от преглед прераства в Регионален фестивал на турския фолклор.

ГОЛЯМ УСПЕХ ЗА ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“

    На провелото се традиционно национално състезание по английски език в гр.София ученикът от 7 клас Енис Али с учителка г-жа Севда Хаджъсюлюш извоюва трето място сред най-добрите в страната.

Категория: 

На 9 май започнаха Майските културни тържества „Дни на моя град“

На 9 май от 10,00 ч  ветерани от войните и техни наследници, жители на града, ученици, учители и представители на неправителствени организации и на политически партии поднесоха венци и цветя пред П

20 деца от Дулово участват в проект на МОН“Включващо обучение“

8 области от страната са включени в пилотен проект на МОН „Включващо обучение“ по ОПРЧР2007-2013. Общата стойност на проекта е 14 млн. лв.

Курс по успешност

По проект“Детство без агресия“ в продължение на три дни в Дулово се провежда практически семинар срещу агресията в училище.

В инициативата за почистване на България се включиха 3 422 доброволци

Д-р Юксел Ахмед,кмет на Община Дулово, неговите заместници Юксел Исмаил и Юмер Хатиб, секретарят на общината Рейхан Узунов и служители от администрацията се включиха активно в кампанията „Да изчист

Уведомление

ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ - НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“

СПИСЪК НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЛУЖБИ ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ, КОИТО ЩЕ БЪДАТ ЗАЕТИ С НАБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯЗА БОЛЕСТТА „СИН ЕЗИК“ И ЩЕ ДАВАТ УКАЗАНИЯ НА ФЕРМЕРИ И СТОПАНИ КАКВО ДА ПРАВЯТ ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА БОЛЕСТТА.

 

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ - РУСЕ