1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

Уважаеми съграждани,

Приемете моите най-сърдечни и искрени поздрави по повод 1 НОЕМВРИ – ДЕНЯТ НА НАРОДНИТЕ БУДИТЕЛИ!

На този ден всички ние се прекланяме пред творците и пазителите на българската духовна и културна традиция. Всички ние сме учили в родното училище за делото и живота на просветителите и пазителите на духовните ценности на нацията.  Убеден съм, че всеки пази в сърцето си вечния стремеж към овладяване на знанието, вечното движение напред-дадено ни за пример от възрожденците и в днешно време техните последователи-учителите.

Скъпи дейци на просветата  и културата, не преставайте да будите съзнанието на младото поколение за нашето наследство, за нашата история и пъстри етнически традиции. Само така – с достойнство и самочувствие на наследници на истински човешки и духовни качества те ще могат да посрещнат предизвикателствата на бъдещето.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Д-Р ЮКСЕЛ АХМЕДкмет на Община Дулово

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО

Категория: 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА2015Г.

СЪОБЩЕНИЕ

Община Дулово, направление“Социални услуги“, уведомява жителите на града и общината, че от 1 октомври 2014г стартира проект“Обществена трапезария“. Проектът  е за социално слаби жители от град Дулово и селата Черник, Черковна, Водно и Поройно. Продължителността на проекта е за срок от три месеца(01.10.-31.12.2014г).