Край село Руйно ще се проведе ХХ юбилеен фестивал на турския фолклор

Уведомление за провеждане на консултации

за съставяне на подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК)

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

 

1. В СРОК ДО 14.09.2014 г., ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ, КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ СИ АДРЕС /Приложение № 17 по чл. 37, ал.1 и 2 от ИК/. СЪЩОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ И ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС, АКО СВОЕВРЕМЕННО СА ПОДАЛИ ИСКАНЕ Приложение № 14 по чл. 36 от ИК.

Проливен дъжд с наводнения

Проливният интензивен  дъжд придружен от силна гръмотевична буря ,излял се над град Дулово и общината на 16 юни 2014г в 4.00 сутринта нанесе тежки поражения в къщи, административни и училищни сград

Дуловчани се преклониха пред Ботев

На 2 юни 2014г,жители и гости на град Дулово се събраха пред читалище“Н.Й.Вапцаров“ и с шествие се отправиха към Паметника на загиналите във войните от Дуловския край.

СЪОБЩЕНИЕ

НА ВНИМАНИЕТО
НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ С УВРЕЖДАНЕ НА
ОПОРНО -ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО

Съгласно Заповед № 907/10.09.2014 год. на кмета на Община Дулово,

ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ И/ИЛИ ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО, МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ЗАЯВКА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПРЕВОЗ ОТ АДРЕС ДО ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ И ОБРАТНО.

ТЕЛЕФОНИ:
0864/2 24 24; 0864 / 2 31 13 и 0882361027

ЗАЯВКИТЕ СЕ ПРИЕМАТ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ДО ИЗБОРИТЕ ОТ 8.30 ч. ДО 17.30 ч., А В САМИЯ ИЗБОРЕН ДЕН – ОТ 6.00 ч. ДО 18.00 ч.

ЗАПОВЕД № 885

гр. Дулово, 02.09.2014 год.

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, , във връзка с чл. . 183, 185, 186 от Изборния кодекс и Решение № 722-НС/15.08.2014 г. на ЦИК, 

НАРЕЖДАМ:

 

1.Община  Дулово предоставя безплатно съществуващите рекламни табла за поставяне на агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите от партии и инициативни комитети в, както следва:

ОБЯВА за провеждане на конкурс за матроски(войнишки) длъжности в състава на Военноморските сили

Със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ-558/ 05.08.2014г е обявен конкурс за прием на матроси ( войници ) в състава на Вонноморските сили на

33 длъжности –31 във Варна и 2 в Бургас.

В конкурса могат да участват момчета и момичета, със средно или висше образование, физически здрави, притежаващи само българско гражданство и не по-възрастни от

32години към датата на сключване на договор.