П О К А Н А

за публично обсъждане на Отчета на

Бюджет 2013г. на Община Дулово

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Председателят на Общински съвет - Дулово организира обществено обсъждане на отчета на Бюджета на Община Дулово към 31.12.2013 година.

Предстои седмица в света на информационните технологии

В СОУ”Васил Левски” град Дулово от 11 до 17 октомври ще се проведе Седмица на програмирането, съобщи директорът на училището, г-жа Йорданка Копринджийска.

Внимание! Активизират се телефонните измамници

Не давайте пари на непознати по никакъв повод, съветват криминалисти

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ОБЩИНА ДУЛОВО

Категория: 

Покана - ОИЦ

 

П О К А Н А

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

СЪОБЩЕНИЕ

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.66,АЛ.1 ОТ АДМИНИСТРАТИВНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС

УВЕДОМЯВАМЕ ВСИЧКИ ЖИТЕЛИ/СОБСТВЕНИЦИ И ПОЛЗВАТЕЛИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО, ЧЕ Е ОТКРИТО ПРОИЗВОДСТВО ПО ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ГРАНИЦИТЕ НА РАЙОНИТЕ И ВИДЪТ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ ПО ЧЛ.62 ОТ ЗАКОНА ЗА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ В ОБЩИНА ДУЛОВО, КАКТО И ЧЕСТОТАТА НА СМЕТОИЗВОЗВАНЕ ЗА2015Г.