АВТОКРОС ЗЛАТОКЛАС – 2014

                              Община Дулово

                       с подкрепата на ПП ГЕРБ – Дулово  организира
„ АВТОКРОС ЗЛАТОКЛАС – 2014                                   

          26-27 април 2014 г (събота и неделя)                                                       

  село Златоклас, общ.Дулово                                                                                                

                                           РЕГИОНАЛЕН ШАМПИОНАТ
ПЪРВИ КРЪГ
ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО
Автокрос Златоклас - 2014 г. ще се проведе на
26-27 Април 2014 г.
20.03.2014г.- Откриване на записването
25.04.2014г.-Закриване на записването
26.04.2014г.-Административен преглед
26 април 2014 г./събота
26 април 2014 г. от 13:00 до 14:00 ч. Административен и технически преглед на автомобилите и трасето. Брифинг с пилотите и ръководителите на отборите от 14:00 до 14:30 ч.
Свободна тренировка
15:00 – 15:30 ч. – Клас над 1600
15:30 – 16:00 ч. – Клас до 1600
Официална тренировка
16:00 – 16:30 ч. – Клас над 1600
16:30 – 17:00 ч. – Клас до 1600
27 април 2014 г. /неделя/
9:30 – 10:00 ч. – Тържествено откриване
Начало на полуфинали
10:00-10:30 ч. Клас над 1600
10:30-11:00 ч. Клас до 1600
12:00 – 12:30 ч. – Финална серия клас над 1600
12:30 – 13 : 00 ч. – Финална серия клас до 1600
13:30 ч. – Обявяване на финалните резултати, награждаване на победителите и закриване на състезанието.

План за охрана и сигурност
На І-я кръг от Регионалния шампионат по
„ Авто-крос ЗЛАТОКЛАС – 2014 г.”

Състезанието по авто-крос се провежда в съответствие с изискванията за организиране на автомобилни състезания.В тази връзка организационният комитет извърши настоящата подготовка за обезпечаване на сигурността и безопасността на пилотите и зрителите по време на състезанието.
Сигурността ще бъде обезпечена от:
-15 души охрана,разположена по трасето на състезанието и подходите към трасето.
-реанимобил-разположен непосредствено до ръководството на проявата/директора/.
-1 противопожарен автомобил разположен на лесно достъпен до всички точки на трасето,на всеки съдийски пост ще има пожарникар с пожарогасител.
Движението на автомобили и публика 30 мин. преди започването на състезанието се преустановява.
Организация:
-въжета и маркировъчна лента.
Информация за публиката се предоставя чрез специално табло на удобно за зрителите място.Евакуирането на евентуално пострадали по време на състезанието ще се извършва по пътя с.Златоклас-гр.Дулово.
Отговорен съдия на старта-финала: Иван Коев
Комендант на състезанието: гл.инспНиколай Лазаров
Отговорник ППО: началник Георги Енчев
Отговорен лекар: А.Шаиб
отг.по сигурността-с.Златоклас  САЛИМ АЛИ

ОРГАНИЗАЦИЯ
1 Организация
1.1 Община Дулово със съдействието на ПП ГЕРБ Дулово организира състезание от Регионалния шампионат по автокрос.
1.2 Организационен комитет
Т. Петров- РУ“Полиция“ Дулово
Георги Енчев – РС ПБЗН-Дулово
зам.председател: Ридван Адил
Членове:
ЗП-Бедри Халид Ахмед
Тодор Стаматов  -представител на ПП ГЕРБ – гр. Дулово
Директор на състезанието:
Тодор Тодоров
Спортни комисари: И.КОЕВ
К.ГЕОРГИЕВ
Главен секретар: С.Петрова
Главен лекар: Али Шаиб
Информация: Миро Пеев
ВАЛИДНОСТ
Автокрос „Златоклас” 2014 е I кръг от Регионалния шампионат по Автокрос за 2014 г.
Тренировки и състезание:
-тренировки- 4 обиколки
-полуфинални серии -5 обиколки
-финали- 7 обиколки
Състезанието се провежда по кръгообразно трасе,върху естетвен терен с нестабилизарана повърхност .Трасето е с дължина 1050 м.И с ширина 15 м. разлика във височините 22 м.
Участници и автомобили
1.Право на участие в Автокрос „Златоклас” 2014 г. имат всички състезатели представили специален образец-заявка за участие в състезанието.
2.Състезателите следва да притежават свидетелство за правоуправление на МПС /най –малко категория В /,валидно в деня на състезанието.
3.До участие се допускат само специализирани автомобили тип „Бъги” Дивизия №3
„Всички участници задължително трябва да имат застрахов-ка,гражданска отговорност за автомобилни състезания ,както и необходимите периодични пред състезателни прегледи.
КЛАСИРАНЕ
Индивидуалното класиране се извършва за постигнатите резултати,независимо от класа и се точкуват съгласно следната система :
1 място – 10 точки
2 място – 8 точки
3 място – 6 точки
4 място – 5 точки
5 място – 4 точки
6 място – 3 точки
7 място – 2 точки
8 място – 1 точка
Генерално класиране – клас до 1600
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място-купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Генерално класиране – клас над 1600
І-во място –купа и парична награда
ІІ-ро място –купа и парична награда
ІІІ-то място –купа и парична награда
Отборно класиране
І,ІІ,ІІІ място –купи
На всички участвали във финалните серии организаторът ще предостави стартови – 100 лв.
Такси за протести
1.За проверка на възли и детайли -300лв. плюс депозит за стойността на части,консумативи и труд,определен от техническите комисари на състезанието.
2.За цялостен преглед на автомобила -3000лв. плюс депозит стойността на части ,консумативи и труд,определен от техническите комисари на състезанието.
3.За всякакъв вид други рекламации се заплаща такса от 200лв.
4.Водач отказал да се яви на контролен /или заключителен технически преглед се декласира за състезанието и се лишава от състезателни права дванадесет състезателни месеца от момента на нарушението.
5.Такса за участие в състезанието няма да има.
Заключителни разпоредби
1.Организаторът си запазва правото да променя настоящият правилник –програма /ако непреодолими причини налагат това/без раздел ІV „Класиране”/ ,като се задължава да уведоми писмено заинтересованите чрез бюлетин.
2.Организатора не поема никаква oтговорност към водачите или трети лица за щетите и загубите ,причинени пряко или непряко от водачите или техните автомобили.Щетите и отговорността се носи от прекия причинител.
3.Организаторът обръща особено внимание на състезателите по отношение на застраховките и медицинските прегледи /периодични и пред състезателни/ .
4.Организаторът се надява ,че с получаването на настоящия Правилник всички отговорни длъжностни лица и състезатели са запознати и са длъжни да го спазват стриктно.
м. април – 2014 г.
Тел.за връзка:0888859068
E-MAIL: рetroffbg@abv.bg

Карнавал „Златното магаре”

                                      

          ОРГАНИЗАТОРИ

      ОБЩИНА ДУЛОВО

НЧ „ Н. Й. ВАПЦАРОВ -1895”

  ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ

 

       Дуловският карнавал „Златното магаре” се провежда от 1970 до 1988 година. Със своите девет издания той се явява неразделна част от Майските културни тържества „Дни на моя град”.

 

Неговото  Х – то юбилейно издание ще се проведе

на 14.05.2014 г. от 15:00 часа на площад „ Единство”.

          Инициативният комитет приканва всички жители и гости на Общината да се включат в  завладяващата магия на карнавала.

         Участниците могат да бъдат от всички възрасти без ограничения на числеността. Формите за изява са колективна и индивидуална, като за индивидуална форма се счита участие от един до трима души включително.

         Редът на изява е по преценка на организаторите.

         Участието може да е само дефилиране или и с изпълнение пред сцена, което  да е в рамките от 3 до 5 минути.

Карнавалът има  конкурсен характер.

         Елементи, според които се оценява участието:

         - ефектно и атрактивно дефилиране;

         - хумористично представяне на актуални моменти от ежедневието;

         - политическа сатира;

         - артистичност на изпълнението;

         - ефектност и оригиналност на костюми и маски;

Награден фонд

         За колективно участие:

2 х I място       -200 лв., златен медал и грамота

2 х II място     -150 лв., сребърен медал и грамота

2 х III място   -100 лв., бронзов медал и грамота

         За индивидуално участие:

2 х I място       -80 лв., златен медал и грамота

2 х II място     -60 лв., сребърен медал и грамота

2 х III място   -40 лв., бронзов медал и грамота

         Журито си запазва правото за поощрителни предметни и парични награди.  

   

         Заявка за участие може да се изтегли от сайта на Общината:  http//dulovo.bg

Краен срок за изпращане - 26.04.2014г. на адрес или e-mail:

            

         7650 гр. Дулово , ул. „В. Левски” №18,  Отдел „Култура и МД”, dulovo_kultura@abv.bg

Справки на телефон:  0864 2 31 22, 0892 214 773, 0892 207 813
 

Прикачени файлове: 
No votes yet

В Дулово приключи проект по ОПАК

На 31 март 2014 г., /понеделник/, от 11,00 часа в зала №2, в сградата на Община Дулово,  се проведе заключителна пресконференция по проект„Оптимизиране структурата и работата на общинска администра

ОИЦ-Силистра към младите: „Да създаваме ЗАЕДНО европейски проекти!“

ОИЦ-СИЛИСТРА СЕ ОБРЪЩА КЪМ МЛАДИТЕ ХОРА

Стартира национален конкурс за младежки проекти под егидата на вицепремиера Зинаида Златанова

Категория: 

ЕНЕРГО-ПРО СЪОБЩАВА

Петък, 14.03.2014 г.:

Категория: 

АНКЕТА

/Чл. 2, ал. 2 от Наредбата за административното обслужване/

Каква е оценката ви за видовете административни услуги, предлагани от Общинската администрация?

1. Административни услуги по гражданска регистрация, актосъставяне, деловодство:

2. Административно – технически услуги /Общинска техническа служба/:

3. Административни услуги - селско стопанство/земеделие(в рамките на Общинска администрация):

4. Административни услуги - екология:

5. Административни услуги - общинска собственост, приватизация и обществени поръчки:

6. Административни услуги – търговия, транспорт:

7. Административни услуги - хуманитарни дейности:

8. Административни услуги – местни данъци и такси:

ОТ ДИРЕКЦИЯ“МЕСТНИ ПРИХОДИ“ СЪОБЩАВАТ

ОТ ДИРЕКЦИЯ“МЕСТНИ ПРИХОДИ“ СЪОБЩАВАТ, ЧЕ БАНКОВАТА СМЕТКА  Е В ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА

             БАНКОВА СМЕТКА -   BG32FiNV91508415830421
    
              БАНКОВ КОД -     FINV BG SF

НА ВНИМАНИЕТО НА ИЗБИРАТЕЛИТЕ!

1. В СРОК ДО04.05.2014 г., ИЗБИРАТЕЛИ С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ,КОИТО НЕ ИМ ПОЗВОЛЯВАТ ДА УПРАЖНЯТ ИЗБИРАТЕЛНОТО СИ ПРАВО В ИЗБОРНОТО ПОМЕЩЕНИЕ, НО ЖЕЛАЯТ ДА ГЛАСУВАТ С ПОДВИЖНА ИЗБИРАТЕЛНА КУТИЯ, ЗАЯВЯВАТ ЖЕЛАНИЕТО СИ В ПИСМЕНА ФОРМА ЧРЕЗ ЗАЯВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗЕЦ ПО ПОСТОЯННИЯ СИ АДРЕС/Приложение № 19 по чл. 37, ал.1 и 2 от ИК/. СЪЩОТО МОГАТ ДА НАПРАВЯТ И ПО НАСТОЯЩИЯ СИ АДРЕС, АКО СВОЕВРЕМЕННО СА ПОДАЛИ ИСКАНЕ Приложение № 16 по чл. 36, ал. 1 от ИК.

Покана

Женско сдружение «Екатерина Каравелова»-Силистра, организира на 09.04.2014 г.(сряда) от 9,00 ч. в сградата на Община Дулово еднодневен семинар със социални партньори по прилагане на Закона за защита от домашно насилие.

ПОКАНА ЗА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ

На 31 март 2014 г., /понеделник/, от 11:00 часа в зала №2,ет.I, в сградата на Община Дулово, ще се проведе

         ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТ:

„Оптимизиране структурата и работата на общинска администрация Дулово за постигане на ефективност, ефикасност и избягване на дублиращи се функции”                          Оперативна програма „Административен капацитет“ (ОПАК),                                Договор № 12-11-36/11.10.2012 г.