ПРОГРАМА ПО ПОВОД 3-ТИ МАРТ

О Б Щ И Н А Д У Л О В О

Н Ч „Н. Й. В А П Ц А Р О В – 1895”

П Р О Г Р А М А

ПО ПОВОД

3-ТИ МАРТ

НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

02.03.2015 г.(понеделник) от 17.30 часа

Празничен концерт – залата на читалището

02.03. 2015 г.(понеделник) от 19.30 часа

Тържествена заря

03.03. 2015 г.(вторник) от 10.00 часа

Издигане на националния флаг на Р България и поднасяне на венци

СЪОБЩЕНИЕ ДО СРЕДСТВАТА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ

На основание чл. 27, ал. 2 от ЗОП Ви информирам за обявена от Община Дулово открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Подготовка и провеждане на чуждоезикови, компютърни и специализирани обучения“.

Категория: 
Прикачени файлове: 
Current View

Бабинден в Дулово

Кметът на Община Дулово,  д-р Юксел Ахмед, заедно със зам.-кмета Йорданка Стойчева и управителят на МБАЛ,д-р Стефан Стойчев, поздравиха работещите в АГ отделението на дуловската болница  по повод Д

Пореден успех за дуловски борци

ОБЯВА

за провеждане на конкурс за длъжности във военните формирования на видовете въоръжени сили 
за приемане на служба в доброволния резерв

Със заповед на министъра на отбраната на Република България № ОХ- 104/ 06.02.2015г
е обявен конкурс за прием на 389 длъжности в доброволния резерв:

А. Военновъздушни сили: в.ф. 26720 Черномолец  -  33 длъжности,    в.ф. 52860 Кичево -  28 длъжности и
                                                    в.ф-36150 Стара Загора   -   74 длъжности

ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЗИ-СИЛИСТРА ЗА ЗАБОЛЯВАНИЯТА ОТ ВИРУСЕН ХЕПАТИТ- А В ОБЩИНА ДУЛОВО

От края на месец октомври 2014г. към 24 януари 2015г. в град Дулово са регистрирани 13 болни от вирусен хепатит тип А. Заболелите са на възраст от 2 до 14 години, в т.ч. учащи в ОУ с. Черник и СОУ гр. Дулово .

По местоживеене болните са концентрирани в няколко семейства с адресна регистрация в гр. Дулово, ул. „Първа“ № 2, № 10 и № 14, ул. „Васил Априлов“ № 23 и ул. „Искър“ № 70.

На този етап за контактните деца до 17 годишна възраст в семейните огнища е организирана профилактика с гама-глобулин, извършвана от личните лекари.