Регистър на извършените продажби на общински имоти в Община Дулово през 2012г.