ЕвроПроекти

# Title Категория Post date
21 П О К А Н А ЕвроПроекти 1 Oct 2016 - 12:27
22 ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО“ ЕвроПроекти 1 Oct 2016 - 12:22
23 В ДУЛОВСКА ОБЩИНА СТАРТИРА ПРОЕКТ НАСОЧЕН КЪМ РОДИТЕЛИ И ДЕЦА ЕвроПроекти 13 Sep 2016 - 08:48
24 ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЕвроПроекти 2 Sep 2016 - 16:50
25 ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ ЕвроПроекти 1 Sep 2016 - 07:32
26 ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ ЕвроПроекти 14 May 2016 - 17:39
27 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 ЕвроПроекти 3 May 2016 - 13:06
28 ДО ДОСТАВЧИЦИ НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ И НПО ЕвроПроекти 26 Apr 2016 - 11:34
29 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 18 Apr 2016 - 10:10
30 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 18 Apr 2016 - 10:08
31 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 24 Mar 2016 - 08:43
32 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 22 Mar 2016 - 17:18
33 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 29 Feb 2016 - 13:53
34 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 ЕвроПроекти 13 Feb 2016 - 10:51
35 ПРОДУКТИ ПРЕДОСТАВЕНИ НА БЕНЕФИЦИЕНТИ ОТ ЕС ЧРЕЗ БЧК В ОБЩИНА ДУЛОВО ЕвроПроекти 5 Feb 2016 - 18:45
36 ПРОЕКТ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ № 19-19-1-01-40 по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 ЕвроПроекти 2 Feb 2016 - 11:22
37 СТАРТИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ ПО ПОДМЯРКА 19.1 „ПОМОЩ ЗА ПОДГОТВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ“ ОТ ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014 – 2020 Г. НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНИТЕ ДУЛОВО, АЛФАТАР И КАЙНАРДЖА ЕвроПроекти 17 Dec 2015 - 17:16