Общински съвет

# Title Категория Post date
221 Докрадна записка Общински съвет 13 Aug 2013 - 09:59
222 НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в община Дулово Общински съвет 10 Aug 2013 - 20:21
223 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово Докладни 8 Aug 2013 - 15:39
224 ПРОТОКОЛ №19/25.06.2013 година Общински съвет 1 Jul 2013 - 20:13
225 ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 24 Jun 2013 - 08:46
226 ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Jun 2013 - 19:32
227 Решения по Протокол 18 - 2013г. Решения 8 Jun 2013 - 11:01
228 Общинските съветници от Дулово ще заседават на 27 май Общински съвет 22 May 2013 - 17:56
229 ОСЕМНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 21 May 2013 - 10:05
230 СЕДЕМНАДЕСЕТОТО ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 14 May 2013 - 11:30
231 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 13 May 2013 - 17:43
232 Решения 247 до 263 Решения 3 Apr 2013 - 18:32
233 ПОКАНА Общински съвет 21 Mar 2013 - 17:25
234 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 20 Mar 2013 - 18:32
235 Решения 15-2013 Решения 7 Mar 2013 - 20:27
236 Общинският съвет в Дулово ще заседава - съветниците ще дискутират бюджета за 2013-та година Общински съвет 25 Feb 2013 - 13:13
237 Предложенията за 15-то заседание Общински съвет 11 Feb 2013 - 16:34
238 Съвместно заседание на всички постоянни комисии Общински съвет 7 Feb 2013 - 16:29
239 ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 7 Feb 2013 - 16:24
240 Докладни записки - Бюджет 2013 Докладни 30 Jan 2013 - 15:46