Общински съвет

# Title Категория Post date
221 ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 21 Jul 2014 - 19:59
222 Протокол №27/27.06.2014 Решения 10 Jul 2014 - 11:26
223 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 23 Jun 2014 - 20:54
224 Протокол 26 Решения 25 Apr 2014 - 16:39
225 Решения - Протокол 26 Общински съвет 12 Apr 2014 - 12:57
226 ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 8 Apr 2014 - 18:25
227 Решения 25-2014 Решения 7 Apr 2014 - 12:01
228 ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2014 - 15:04
229 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013г. Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:47
230 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:46
231 СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 51-00 “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” НА ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ 31.12.2013 г. Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:44
232 Решения 24-2014 Общински съвет 19 Feb 2014 - 11:20
233 ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 29 Jan 2014 - 10:31
234 Покана Общински съвет 29 Jan 2014 - 10:30
235 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 22 Jan 2014 - 13:57
236 ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ ПРЕЗ 2014г. Общински съвет 22 Jan 2014 - 13:54
237 ПРЕДЛОЖЕНИЕ от инж. СЕЗГИН ГАЛИБ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Общински съвет 16 Jan 2014 - 16:15
238 Решение 23-2013 Решения 27 Dec 2013 - 17:19
239 23-то заседание на Общински съвет-Дулово Общински съвет 12 Dec 2013 - 17:08
240 РЕШЕНИЯ -ПРОТОКОЛ 22 ЗАСЕДАНИЕ Решения 5 Dec 2013 - 15:34