Общински съвет

# Title Категория Post date
221 РЕШЕНИЯ -ПРОТОКОЛ 22 ЗАСЕДАНИЕ Решения 5 Dec 2013 - 15:34
222 НАРЕДБА №24 Наредби 5 Dec 2013 - 15:27
223 ПРОЕКТ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ Наредби 30 Nov 2013 - 10:37
224 Двадесет и второто заседание на Общински съвет-Дулово ще се проведе на 13.11.2013 год. /сряда/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината Общински съвет 12 Nov 2013 - 15:49
225 Проекто-дневен ред за ДВАДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ Общински съвет 7 Nov 2013 - 10:02
226 В Дулово се проведе заседание на Общинския съвет за сигурност Общински съвет 5 Nov 2013 - 08:24
227 Решения 21/2013 Решения 18 Oct 2013 - 16:20
228 ПОКАНА Общински съвет 1 Oct 2013 - 16:40
229 НАРЕДБА № 23 Наредби 23 Sep 2013 - 08:51
230 НАРЕДБА № 22 Наредби 23 Sep 2013 - 08:49
231 Решения по Протокол №20 Решения 11 Sep 2013 - 11:51
232 Решения по Протокол №19 Решения 29 Aug 2013 - 08:11
233 ПОКАНА Общински съвет 27 Aug 2013 - 08:43
234 Докрадна записка Общински съвет 13 Aug 2013 - 09:59
235 НАРЕДБА за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в община Дулово Общински съвет 10 Aug 2013 - 20:21
236 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Д-р Юксел Осман Ахмед - кмет на Община Дулово Докладни 8 Aug 2013 - 15:39
237 ПРОТОКОЛ №19/25.06.2013 година Общински съвет 1 Jul 2013 - 20:13
238 ПРОЕКТ! НАРЕДБА ЗА ПРЕСТОЙ И ПАРКИРАНЕ НА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА УПРАВЛЯВАНИ ИЛИ ПРЕВОЗВАЩИ ЛИЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Общински съвет 24 Jun 2013 - 08:46
239 ДЕВЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Jun 2013 - 19:32
240 Решения по Протокол 18 - 2013г. Решения 8 Jun 2013 - 11:01