Общински съвет

# Title Категория Post date
221 Уведомлени - Наредба №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:17
222 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
223 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
224 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:15
225 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:14
226 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Общински съвет 21 Jul 2014 - 21:06
227 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:36
228 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:35
229 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:34
230 ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 21 Jul 2014 - 19:59
231 Протокол №27/27.06.2014 Решения 10 Jul 2014 - 11:26
232 ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 23 Jun 2014 - 20:54
233 Протокол 26 Решения 25 Apr 2014 - 16:39
234 Решения - Протокол 26 Общински съвет 12 Apr 2014 - 12:57
235 ДВАДЕСЕТ И ШЕСТОТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 8 Apr 2014 - 18:25
236 Решения 25-2014 Решения 7 Apr 2014 - 12:01
237 ДВАДЕСЕТ И ПЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Mar 2014 - 15:04
238 ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2013г. Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:47
239 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:46
240 СПРАВКА ЗА РАЗХОДИТЕ ПО § 51-00 “ОСНОВЕН РЕМОНТ НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” НА ОБЩИНА ДУЛОВО КЪМ 31.12.2013 г. Общински съвет 19 Mar 2014 - 16:44