Общински съвет

# Title Категория Post date
221 ТРИДЕСЕТ И ВТОРОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 20 Nov 2014 - 14:24
222 Решения 31-2014 Решения 4 Nov 2014 - 09:15
223 ТРИДЕСЕТ И ПЪРВОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 24 Oct 2014 - 17:00
224 Решения 30-2014 Общински съвет 19 Sep 2014 - 08:34
225 Дневен ред - ТРИДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 12 Sep 2014 - 09:09
226 Решения 29-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:55
227 Решения 28-2014 Общински съвет 28 Aug 2014 - 15:54
228 Тарифа БИЛБОРД Общински съвет 19 Aug 2014 - 17:39
229 Уведомление - Наредба №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:18
230 Уведомлени - Наредба №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:17
231 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №11 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
232 Мотиви КЪМ ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА №3 Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:16
233 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:15
234 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 8 Aug 2014 - 10:14
235 ПРОГНОЗА ЗА ПЕРИОДА 2015-2017 г. НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА ОТ МЕСТНИ ПРИХОДИ И НА РАЗХОДИТЕ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ Общински съвет 21 Jul 2014 - 21:06
236 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:36
237 Докладна записка Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:35
238 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 21 Jul 2014 - 20:34
239 ДВАДЕСЕТ И ОСМОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 21 Jul 2014 - 19:59
240 Протокол №27/27.06.2014 Решения 10 Jul 2014 - 11:26