Общински съвет

# Title Категория Post date
281 Решения по П Р О Т О К О Л № 9 Решения 5 Jul 2012 - 15:32
282 Решения по П Р О Т О К О Л № 8 Решения 5 Jul 2012 - 15:31
283 Решения по П Р О Т О К О Л № 7 Решения 5 Jul 2012 - 15:30
284 Решения по П Р О Т О К О Л № 6 Решения 5 Jul 2012 - 15:29
285 Решения по П Р О Т О К О Л № 5 Решения 5 Jul 2012 - 15:28
286 Решения по П Р О Т О К О Л № 4 Решения 5 Jul 2012 - 15:26
287 Решения по П Р О Т О К О Л № 3 Решения 5 Jul 2012 - 15:25
288 Решения по П Р О Т О К О Л № 2 Решения 5 Jul 2012 - 15:18
289 Решения по П Р О Т О К О Л № 1 Решения 5 Jul 2012 - 15:14
290 Изменение ПОДОС Правилник за дейността 5 Jul 2012 - 10:53
291 НАРЕДБА №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:43
292 НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:39
293 НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг Наредби 2 Jul 2012 - 10:31
294 НАРЕДБА №13 ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ ЖИЛИЩНИТЕ НУЖДИ НА ГРАЖДАНИ, НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ И ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА Наредби 2 Jul 2012 - 10:30
295 Н А Р Е Д Б А №10 ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ И ОТГЛЕЖДАНЕ НА КУЧЕТА И РЕГУЛИРАНЕ ПОПУЛАЦИЯТА НА БЕЗСТОПАНСТВЕНИТЕ И СКИТАЩИТЕ КУЧЕТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:29
296 НАРЕДБА № 9 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БАЗИСНИЯ МЕСЕЧЕН НАЕМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ-ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Наредби 30 Jun 2012 - 15:27
297 Наредба 8 Наредби 30 Jun 2012 - 15:25
298 Наредба 7 Наредби 30 Jun 2012 - 15:24
299 Наредба 6 Наредби 30 Jun 2012 - 15:23
300 НАРЕДБА № 4 ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДУЛОВО Наредби 30 Jun 2012 - 15:08