Общински съвет

# Title Категория Post date
281 НАРЕДБА № 21 За стопанисване, управление и предоставяне на общински пасища и мери на територията на Община Дулово Наредби 29 Jun 2012 - 19:52
282 Решения Решения 29 Jun 2012 - 09:58
283 инж.Сезгин Рамис Галиб - председател на ОбС Дулово Общински съвет 18 Jun 2012 - 10:37
284 РЕГИСТЪР на декларации по Чл.12, т.2 във връзка с Чл.14 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:26
285 ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДУЛОВО МАНДАТ 2011/2015 Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:24
286 ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ МАНДАТ 2011/2015 Членове на Общинския съвет 13 Jun 2012 - 11:23
287 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси Комисии към Общински съвет 13 Jun 2012 - 11:20
288 ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Правилник за дейността 13 Jun 2012 - 11:16
289 ПРОТОКОЛ №1 от 08.11.2011 Решения 13 Jun 2012 - 10:32
290 Предстои заседание на ОбС Дулово Общински съвет 11 Jun 2012 - 08:42