Общински съвет

# Title Категория Post date
281 Предложенията за 15-то заседание Общински съвет 11 Feb 2013 - 16:34
282 Съвместно заседание на всички постоянни комисии Общински съвет 7 Feb 2013 - 16:29
283 ПЕТНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 7 Feb 2013 - 16:24
284 Докладни записки - Бюджет 2013 Докладни 30 Jan 2013 - 15:46
285 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Докладни 25 Jan 2013 - 12:49
286 ЧЕТИРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово, Докладни 12 Dec 2012 - 17:19
287 Предстоящо заседание Общински съвет 20 Nov 2012 - 13:32
288 Докладни Общински съвет 19 Nov 2012 - 10:01
289 ТРИНАДЕСЕТОТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 19 Nov 2012 - 09:50
290 Докладна записка Докладни 12 Nov 2012 - 16:11
291 У В Е Д О М Л Е Н И Е Общински съвет 7 Nov 2012 - 12:03
292 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Общински съвет 7 Nov 2012 - 12:00
293 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 6 Nov 2012 - 12:56
294 Наредби (актуализирани) Наредби 17 Oct 2012 - 11:56
295 ПРОТОКОЛ № 12 25.09.2012 година Общински съвет 4 Oct 2012 - 18:04
296 Предстои заседание на ОбС Дулово Общински съвет 24 Sep 2012 - 16:19
297 Покана Общински съвет 13 Sep 2012 - 13:04
298 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Решения 13 Sep 2012 - 13:02
299 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО Общински съвет 13 Sep 2012 - 13:00
300 Докладна записка Решения 12 Sep 2012 - 12:42