Общински съвет

# Title Категория Post date
281 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:35
282 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:32
283 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:30
284 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:28
285 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:24
286 ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:07
287 Решения по П Р О Т О К О Л № 10 Решения 5 Jul 2012 - 15:33
288 Решения по П Р О Т О К О Л № 9 Решения 5 Jul 2012 - 15:32
289 Решения по П Р О Т О К О Л № 8 Решения 5 Jul 2012 - 15:31
290 Решения по П Р О Т О К О Л № 7 Решения 5 Jul 2012 - 15:30
291 Решения по П Р О Т О К О Л № 6 Решения 5 Jul 2012 - 15:29
292 Решения по П Р О Т О К О Л № 5 Решения 5 Jul 2012 - 15:28
293 Решения по П Р О Т О К О Л № 4 Решения 5 Jul 2012 - 15:26
294 Решения по П Р О Т О К О Л № 3 Решения 5 Jul 2012 - 15:25
295 Решения по П Р О Т О К О Л № 2 Решения 5 Jul 2012 - 15:18
296 Решения по П Р О Т О К О Л № 1 Решения 5 Jul 2012 - 15:14
297 Изменение ПОДОС Правилник за дейността 5 Jul 2012 - 10:53
298 НАРЕДБА №17 за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:43
299 НАРЕДБА №16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на Община Дулово Наредби 2 Jul 2012 - 10:39
300 НАРЕДБА №14 за реда и условията за поемане на общински дълг Наредби 2 Jul 2012 - 10:31