Общински съвет

# Title Категория Post date
281 П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е Общински съвет 7 Nov 2012 - 12:00
282 Д О К Л А Д Н А З А П И С К А Докладни 6 Nov 2012 - 12:56
283 Наредби (актуализирани) Наредби 17 Oct 2012 - 11:56
284 ПРОТОКОЛ № 12 25.09.2012 година Общински съвет 4 Oct 2012 - 18:04
285 Предстои заседание на ОбС Дулово Общински съвет 24 Sep 2012 - 16:19
286 Покана Общински съвет 13 Sep 2012 - 13:04
287 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Решения 13 Sep 2012 - 13:02
288 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПК ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО Общински съвет 13 Sep 2012 - 13:00
289 Докладна записка Решения 12 Sep 2012 - 12:42
290 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Решения 4 Sep 2012 - 18:08
291 Докладна записка Решения 4 Sep 2012 - 18:02
292 Решения по Протокол №11 Решения 23 Jul 2012 - 13:37
293 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 10 Jul 2012 - 10:36
294 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 10 Jul 2012 - 10:34
295 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:35
296 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:32
297 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:30
298 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:28
299 ДОКЛАДНА ЗАПИСКА Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:24
300 ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 9 Jul 2012 - 10:07