Общински съвет

# Title Категория Post date
101 ОБЯВЛЕНИЕ Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:33
102 ОБЯВЛЕНИЕ по чл. 22 ал. 2 ЗМСМА за оспорвани актове на Общински съвет Дулово Общински съвет 18 Dec 2015 - 14:30
103 ТРЕТО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ на Общински съвет-Дулово Общински съвет 16 Dec 2015 - 17:14
104 Али Сюлюш Халим Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:26
105 Асен Нечев Радев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:25
106 Бахар Мехмед Шефкед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:24
107 Бейтула Сейфи Мехмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:23
108 Билгин Басри Ахмед Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:22
109 Бояна Петрова Иванова Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:21
110 Венко Петров Михайлов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
111 Гюнеш Ремзи Хамза Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:19
112 Денчо Маринов Йорданов Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:18
113 Джихан Джихатрин Джевдет Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:16
114 Джюнейд Севджан Вахид Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:15
115 Ерай Кязим Кадир Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:13
116 Ердинч Сюлейман Мухсин Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:12
117 Касим Неджми Сали Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:11
118 Маргарита Георгиева Ранчева Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:10
119 Марин Христов Малчев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:09
120 Нермин Неджмидинов Бакиев Декларации по ЗПУКИ-общински съветници 10 Dec 2015 - 13:07