September 2016

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

На 1 септември 2016 г. в залата на Областен информационен център – Силистра (ОИЦ)  се проведе информационна среща за представяне на процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

НАП възстановява ДДС по-бързо и без проверка

 

9/2/2016

 

 

            От 1 септември НАП ще възстановява без проверка ДДС на фирми, отговарящи на определени условия. Последните промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс дадоха възможност облекченият ред за възстановяване на подоходен и местен данък да може да се прилага и за ДДС.

Структура на Общинската администрация

 

    ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 Дулово, ул. „Васил Левски” № 18, тел: 0864 / 2 30 00, факс: 0864 / 2 30 20,

e-mail: dulovokmet@abv.bg, http://www.dulovo.bg

 

 

                                                                                             

 

 

 

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТИ  ЗА  ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационна среща в гр. Силистра. Общински експерти, представители на Сдружения с нестопанска цел и центрове за обучения ще бъдат запознати с процедура BG05M9OP001-2.005 „Активно включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 30/31.08.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 30/31.08.2016 г.