October 2016

Информационен бюлетин за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 05/06.10.2016 г.

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

АДМИНИСТРАТИВНА ДИРЕКЦИЯ “ПРЕСЦЕНТЪР И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА”

 

 

Информационен бюлетин

 

за регистрираните престъпления, произшествия и пожари на територията, обслужвана от ОДМВР-Силистра, на 05/06.10.2016 г.

 

 

НАП предупреждава, че се разпространява вирус от нейно име Не отваряйте прикачени файлове

НАП предупреждава, че се разпространява вирус от нейно име

Не отваряйте прикачени файлове

 

10/6/2016

 

За информация: Росен Бъчваров

Тел: 9859 30 65

 

НАРЕДБА №26 ЗА ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

НАРЕДБА

№26

 

ЗА  ВОДЕНЕ НА РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

 

/приета с Решение №  153 по Протокол № 11/27.09.2016г. на Общински съвет –Дулово/

НАРЕДБА №18 за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

№18

 

за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на община Дулово

 

 

НАРЕДБА № 15 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Дулово

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДУЛОВО

 

 

                                          

 

 

 

 

 

 

 

НАРЕДБА

 

 

№ 15

 

 

 

за определяне размера на местните данъци

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ ОТ УЧИЛИЩАТА И ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДУЛОВО

УВАЖАЕМИ УЧИТЕЛИ И ПЕДАГОЗИ ОТ УЧИЛИЩАТА И  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДУЛОВО,

Приемете моите и на жителите на общината сърдечни поздрави по повод вашия професионален празник- 5 октомври – Международен ден на учителя.

Всеки помни своите учители и осъзнаваме, колко е важна ролята на добрия учител за създаване и изграждането на достойни хора и личности.