November 2016

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

СПИСЪК НА ОДОБРЕНИТЕ ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” ПО ПРОЕКТ   

                                 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ДУЛОВО”

 

 

 

№ по ред

Име, презиме, фамилия

ЕГН

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 о

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА
 
                                от избирателните списъци в изборите за президент и
 
                                 вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.
 
                                             (чл.39, ал.1 от ИК)
 

ОИЦ-СИЛИСТРА ПРЕДСТАВЯ ПРОЦЕДУРА „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО“

 

Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) организира информационни срещи в гр.Силистра за представяне на процедура BG05M9OP001-2.006 „Развитие на социалното предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - СИЛИСТРА ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 Г. ДО 31.10.2016 Г.

министерство на вътрешните работи

регионалнА дирекция

„Пожарна безопасност и защита на населението” - Силистра

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РДПБЗН - СИЛИСТРА

ПРЕЗ ПЕРИОДА ОТ 01.01.2016 Г. ДО 31.10.2016 Г.